Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem organizacyjnym 3 Memoriału Gerarda Gramse oraz 30 Memoriału Wacława Draba.Komunikat organizacyjny 3 Memoriał Gerarda Gramse 2015

Komunikat organizacyjny 30 Memoriał Wacława Draba 2015