Informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w dniach 14-16.09.2011 odbyły się w grupach szkoleniowych spotkania rodziców z przedstawicielem Zarządu T. Dudzińskim.

W zebraniach uczestniczyło:

juniorzy PYRA 94/95 = 8 osób

kadeci PYRA 96 = 14 osób

kadeci B PYRA 97/98 = 12 osób

młodzicy młodsi PYRA 99 = 9 osób

Na zebraniach poruszane były tematy związane z organizacją pracy w sezonie 2011/2012 (terminy treningów, opłaty miesięczne, ubezpieczenie zawodników, uaktualnienie legitymacji klubowych, transport na mecze itp.)

Prośby do rodziców:

1. Prosimy osoby, które tego jeszcze nie zrobiły, o pilny zwrot dokumentów (porozumienie, aktualizacja danych, legitymacje, a także wniosek o wydanie licencji okresowej).

Uwaga! Prosimy o pilne wypełnienie nowego dokumentu – wniosku o wydanie licencji okresowej – bardzo ważne podpisy rodziców. Bez licencji zawodnik nie może grać w meczach!

2. Prosimy o terminowe uiszczanie comiesięcznej opłaty za treningi oraz jednorazowej składki członkowskiej w wysokości 24 zł.

3. Prosimy o pomoc w pozyskiwaniu sponsorów – w tej sprawie proszę bezpośrednio kontaktować się telefonicznie – T. Dudziński 501 / 309 322.

Zobowiązania Klubu:

1. Na stronie internetowej Klubu w najbliższym czasie zostanie umieszczona informacja o zakresie i warunkach ubezpieczenia NNW i OC, wynikających ze standardowej polisy PZU.

2. Planowane jest przygotowywanie informacji o działalności Klubu w formie tzw. newsletterów, które będą przesyłane bezpośrednio na adresy e-mail rodziców.

3. Przygotowanie zaświadczeń o przynależności do Klubu i treningach, w celu przedstawienia ich przez zawodników w szkołach.