Zapraszamy chłopców urodzonych w latach 2001 i 2002 na koszykarskie półkolonie, które odbędą się w okresie ferii zimowych w dniach 20.02 – 24.02.2012.

Współorganizatorem imprezy jest Poznański Szkolny Związek Sportowy.

Do udziału w półkolonii zapraszamy chłopców uczestniczących w programie SZS ,,Trener Osiedlowy”.

W programie półkolonii odbywać się będą: dwa treningi koszykówki dziennie, podczas których będziemy uczyli techniki, prowadzone będą gry i zabawy związane z koszykówką.

Ponadto przewiduje się inne atrakcje: lodowisko, basen, wyjście do Multikina.

Między zajęciami planowany jest ciepły posiłek.

Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 w sali POSiR ,,A” przy ul. Chwiałkowskiego 34.

Zajęcia prowadzić będą trenerzy MKK ,,PYRA”, studenci AWF oraz zawodnicy kadeci i juniorzy MKK ,,PYRA”.

Każde dziecko otrzymuje identyfikator oraz na zakończenie imprezy dyplom i okolicznościową koszulkę.

Udział w półkoloniach jest płatny i wynosi 50 zł (całość z wpłaty przeznaczamy na posiłki, napoje, słodycze).

Zgłoszenia chłopców do udziału w półkoloniach prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@pyra.com.pl

W zgłoszeniu należy podać:

nazwisko i imię uczestnika, data urodzenia, tel. rodziców i adres e-mail.

Nieprzekraczalny termin zgłoszeń 10.02.2012 r.

Ilość miejsc ograniczona !

Po zebraniu zgłoszeń prześlemy więcej informacji – szczegółowy plan półkolonii.

W dniu rozpoczęcia półkolonii rodzice winni dostarczyć wypełnioną i podpisaną kartę kolonijną oraz dokonać stosownej wpłaty.