W dniu 13.06.2016 odbył się w Szkole Podstawowej nr 65 w ramach akcji „Pierwszy krok mini-kosza” turniej sprawnościowy z elementami mini-koszykówki dla klas 2-3, w którym rywalizowały trzy zespoły chłopców ze szkół podstawowych SP65, SSP2 oraz SP35.

W pierwszym etapie rywalizacji rozegrane zostały konkurencje sprawnościowe: wyścigi rzędów z piłkami do koszykówki, kozłowanie, podania, rzuty do kosza z miejsca itp. W drugim etapie zespoły przystąpiły do mini turnieju zabawy z elementami gry w koszykówkę.

Całość imprezy wygrała drużyna SSP2, drugie miejsce zajęła SP65, a trzecie SP35.

Jednak nie miejsca były tutaj najważniejsze, liczyła się dobra zabawa i możliwość spędzenia czasu w sportowym klimacie.

Zabawie towarzyszyły ogromne emocje, zwłaszcza przy konkurencji rzutów do kosza oraz podczas gry.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy woli walki, zaangażowania i już całkiem sporych umiejętności koszykarskich!

Nagrody rzeczowe ufundował Młodzieżowy Klub Koszykówki Pyra, który już od kilku lat współpracuje z SP65 w szkoleniu koszykarskim dzieci.

20160613_1254531

20160613_1033031