MKK PYRA szkolenie dzieci i młodzieży odbywa w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu.
Wiąże się to z dofinansowaniem naszej działalności przez Miasto poznań.

W miniona środę w PVP Poznań emitowany był program o pracy w tych Centrach w różnych dyscyplinach sportu, w tym o koszykówce.

Zapraszamy do obejrzenia programu Młodzieżowe Centra Sportu