Sprawa zakupu-uszycia nowych strojów dla naszych drużyn rozpatrywana była na zebraniu Zarządu i spotkaniu z trenerami podczas letniego obozu w Karnicach w sierpniu br.

Temat został wywołany z trzech powodów:
1) zużycia dotychczas wykorzystywanych strojów,
2) zmiany warunków fizycznych zawodników,
3) dużą różnorodnością modeli i kolorów w poszczególnych drużynach.

Realizacja tematu była uzależniona od zgody rodziców – ponieważ mieli oni w 75% partycypować w kosztach (3 raty po 50 zł w miesiącach IX, X i XI 2012). Uwzględniając układ częściowej odpłatności za nowe stroje, stają się one własnością zawodników.

Od trenerów uzyskaliśmy zapewnienie, że powyższe warunki zostały zaakceptowane przez rodziców. W związku z tym zleciliśmy wykonanie strojów koszykarskich firmie Stelman. Otrzymaliśmy już dwa komplety, za które trzeba zapłacić, a wpłat od rodziców mamy niewiele.
Prosimy o jak najszybsze uregulowanie zaległości.

Jednocześnie informujemy, że w ostatnich dniach została przeprowadzona kontrola wpłat za treningi w miesiącach wrześniu i październiku oraz należności z tytułu składki członkowskiej.
Informacje o jej wynikach przekażemy odrębnym pismem.