Bilans i rachunek wyników finansowych MKK Pyra za rok 2011

Informacja dodatkowa MKK Pyra Poznań za rok 2011