W nawiązaniu do kalendarza imprez MKK PYRA na rok 2013, przekazujemy informacje o planowanych obozach letnich naszych drużyn:

1-10.08.2013 zawodnicy urodzeni w roku 2002 i młodsi
(SP 79, os. Oświecenia, SP 60 Naramowice, SP 1 Strzeszyn)

19-28.08.2013 zawodnicy urodzeni w roku 1999, 2000 i 2001

20-29.08.2013 zawodnicy urodzeni w roku 1996, 1997, 1998

Uwaga!
W zależności od ilości zgłoszeń możliwa jest zmiana terminu o jeden dzień wcześniej lub później.

W bieżącym tygodniu na treningach zawodnicy otrzymają pisemne informacje na powyższy temat.
Do dnia 20.04.2013 należy pisemnie potwierdzić udział syna w obozie (konieczność rezerwacji obiektów i transportu).

Nadmieniamy, że podczas ostatniego swojego spotkania Zarząd Klubu rozpatrywał sytuację z ubiegłego roku, kiedy zawodnicy uczestniczyli w obozach (często droższych) organizowanych przez inne podmioty  kosztem obozu klubowego. Dla Zarządu jest to sytuacja nie do przyjęcia i zalecamy wstrzymanie się od tego typu praktyk w roku bieżącym.
Nadmieniamy, że zasady prawidłowego szkolenia sportowego przewidują w okresie treningowym czas pracy i czas odpoczynku od zasadniczej dyscypliny. Ponadto uwzględnić należy fakt, że wielu zawodników naszego klubu uczestniczy w dodatkowych zajęciach koszykówki: zgrupowania KWJ, KWM, OOM i inne. Jest to wystarczające obciążenie dla młodych organizmów zawodników.