Informowaliśmy już, że na początku października br. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Klubu.

Wybrano nowy Zarząd na czteroletnią kadencję.

W dniu 25.10.2011 r. odbyło się pierwsze Zebranie nowego Zarządu.

Dokonano podziału obowiązków:

T. Dudziński – koordynacja całości działań Klubu

M. Karpowicz – prowadzenie sekretariatu Klubu

L. Sroczyński – prowadzenie spraw finansowych

T. Błaszak – kontakt ze szkołami (sale, klasy sportowe, pozyskiwanie nowych zawodników do gry)

J. Jopek – kontakty z rodzicami, kontrola miesięcznych płatności

J. Starosta – pozyskiwanie sponsorów, działalność menedżerska

K. Maciejewski – sprawy różne, ubezpieczenia, pomoc menedżerska

Ustalono priorytetowe działania Klubu:

1. pozyskiwanie nowych sponsorów dla Klubu

2. aktywizacja działań, w tym ekspansja do szkół, w celu zdobycia nowych kandydatów do gry w PYRZE

3. racjonalna polityka finansowa Klubu w okresie nadchodzącego kryzysu – w tym dopilnowanie wpłat miesięcznych

4. powrót do aktywnych działań przy organizacji imprez (entuzjazm)

5. kontrola zajęć treningowych, pod względem sportowym i organizacyjnym, przez członków Zarządu

6. aktualizacja strony internetowej naszego Klubu

7. stworzenie informatora (w formie tzw. newslettera) – dla bliższego kontaktu rodziców zawodników z Klubem

Nowy Zarząd zatwierdził Projekt kalendarza imprez na sezon 2011/2012

Zawiera on również terminy akcji szkoleniowych kadr wojewódzkich, w których uczestniczą m.in. zawodnicy naszego Klubu.

Prosimy o uwzględnienie poszczególnych imprez w Państwa planach.

Szanowni Rodzice !

1. Ostatni sezon nasz Klub zakończył na niewielkim minusie finansowym.

W obliczu nadchodzących informacji o zmniejszeniu dotacji w roku 2012, szczególnego znaczenie będzie miało dopilnowanie miesięcznych należności za treningi wnoszonych przez rodziców zawodników.

Przeprowadzona pod koniec października kontrola wykazała, że ok. 50% członków Klubu nie dokonała stosownych, wynikających z podpisanych Porozumień, opłat.

Proszę o pilne uzupełnienie zaległych wpłat i dopilnowanie bieżących.

Szczegółowe informacje otrzymywać będziecie Państwo na koniec miesiąca od osoby zajmującej się tymi sprawami z ramienia Zarządu – p. Jarosław Jopka.

2. Na początku bieżącego sezonu odbyłem we wszystkich grupach szkoleniowych zebrania z rodzicami.

Podczas tych spotkań prosiłem o pilne, sprawne i szybkie załatwienie spraw organizacyjnych (porozumienia, deklaracje, zdjęcia, składki członkowskie, aktualizacje danych).

Pierwotny termin ich zakończenia wyznaczony był na dzień 19.09.2011 r.

Upłynęły już dwa miesiące szkolenia, a niektóre druki nadal nie dotarły do Zarządu.

Proszę o pilne uzupełnienie braków.

Już niedługo Zarząd będzie musiał zajmować się sprawozdaniami i rozliczeniami dotacji z Urzędu Miasta oraz złożeniem nowych wniosków o dofinansowanie, czy też organizacją turniejów kończących rok.

Raz jeszcze proszę o potraktowanie powyższych problemów ze szczególnym zrozumieniem.

Prezes MKK PYRA Poznań

Tadeusz Dudziński