Ferie to czas odpoczynku dla najmłodszych od obowiązków szkolnych. Jednak można ten czas spędzić aktywnie dzięki „Półkoloniom na sportowo”.

Kolejny raz w trakcie trwania ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 65 w Poznaniu odbędą się półkolonie dla uczniów z klas 3-5 (I tydzień ferii) i 1-3 (II tydzień ferii) pod patronatem MKK PYRA Poznań.

Dzieci biorące udział w półkoloniach nie tylko będą miały okazję podnosić swoje umiejętności koszykarskie – oprócz treningów, gier i zabaw ruchowych, dla uczestników półkolonii zostały przewidziane dodatkowe atrakcje, m.in.: Jump Arena, basen, kręgle, czy też wyjście do kina. Całość imprezy zostanie zwieńczona Olimpiadą Sportową oraz Turniejem Mini-Koszykówki.