Dobiega końca okres składania zeznań podatkowych za 2010 rok.

 

Szanowni Państwo

Rodzice, Przyjaciele MKK PYRA!

 

Rozpoczął się kolejny okres rozliczeń podatkowych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% należnego podatku na Organizację Pożytku Publicznego, jaką jest MKK PYRA.

 

Wystarczy w formularzu PIT zaznaczyć nazwę naszego Klubu, a Urząd Skarbowy dokona stosownego przelewu.

 

Nadmieniamy, że w roku 2010 przychody MKK PYRA z tytułu wpłat na OPP wyniosły ok. 10 000 zł.

Niestety nie posiadamy dokładnych danych, ponieważ nie otrzymaliśmy ich z Urzędów Skarbowych.

 

Środki pozyskane z ubiegłorocznych wpłat stanowiły znaczną część naszego budżetu. Przeznaczone zostały na dofinansowanie obozów letnich, udziału w turniejach, a także częściowe opłacenie udziału naszych zawodników w akcjach szkoleniowych Kadry Wojewódzkiej Młodzików.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w 2010 roku i prosimy o pamięć w roku 2011.

 

Za Zarząd MKK PYRA

Tadeusz Dudziński