Pamietajcie o MKK PYRA Poznań przy wypełnieniu PITów za rok 2008.

 

Szanowni Państwo

Rodzice, Przyjaciele MKK PYRA!

 

Rozpoczął się kolejny okres rozliczeń podatkowych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% należnego podatku na Organizację Pożytku Publicznego, jaką jest MKK PYRA.

Wystarczy w formularzu PIT zaznaczyć nazwę naszego Klubu, a Urząd Skarbowy dokona stosownego przelewu.

Nadmieniamy, że w roku 2008 przychody naszego Klubu z tego tytułu wyniosły 18 690,60 zł.

Środki te stanowiły znaczną część naszego budżetu. Przeznaczone zostały na dofinansowanie obozów letnich, udziału w turniejach a także częściowe opłacenie udziału naszych zawodników w akcjach szkoleniowych Kadry Wojewódzkiej Młodzików.

Po wprowadzeniu w ubiegłym roku zasady, że wpłaty dokonują Urzędy Skarbowe, a nie osoby imiennie, praktycznie nie wiemy, kto wpłacał – Urzędy Skarbowe nie przekazują danych darczyńców.

Dlatego serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w 2008 roku i prosimy o pamięć w roku 2009.

 

Za Zarząd MKK PYRA

Tadeusz Dudziński

 

Darmowy program do wypełnienia PIT z danymi MKK PYRA Poznań w rubryce Organizacji Pożytku Publicznego można pobrać tutaj:

 

Instalator_PIT-OPP.exe