Jako oficjalną datę powstania MKK PYRA uznaje się dzień 3 kwietnia 1995 r., czyli dzień rejestracji naszego Stowarzyszenia w sądzie.

 

Dziś upływa 16 lat od tego wydarzenia.

 

W okresie działalności naszego Klubu, nasze drużyny odniosły wiele sukcesów w kraju i zagranicą.

Ale nie tylko wyniki sportowe nas interesują.

Wychowaliśmy kilku zawodników grających w koszykówkę w ligach seniorskich od II ligi do PLK.

W PLK pracują trenerzy, którzy swoją karierę rozpoczynali w PYRZE.

Kilku naszych byłych zawodników ukończyło studia, podjęło prace zawodową, założyło rodziny, mają „małe Pyrki” (czytaj dzieci).

W ostatnim okresie nasi wychowankowie ukończyli odpowiednie kursy i rozpoczęli prace trenerską lub są czynnymi sędziami koszykówki.

 

W dniu naszych urodzin Zarząd Klubu życzy wszystkim zawodnikom, rodzicom i sympatykom dalszych sukcesów sportowych i osobistych.

 

Na koniec informacja.

Czynimy starania aby w najbliższym czasie, na naszej stronie zaprezentować foto-historię PYRY – zwłaszcza z tych pierwszych pionierskich lat.

Sądzimy, że będzie co wspominać.