W dniu 22.12.2009 r. odbyło się spotkanie opłatkowe trenerów i działaczy z Zarządem Klubu.

 

Po przełamaniu się opłatkiem „Gwiazdor-Skarbnik” wręczył zebranym drobne prezenty (owoce, słodycze, kalendarze klubowe, a trenerom także materiały szkoleniowe na płytach CD).

 

Tadeusz Dudziński wręczył odznaki przyznane przez Polski Związek Koszykówki:

Srebrną Honorową Odznakę PZKosz otrzymała K. Tomczak – trener oraz L. Sroczyński – Skarbnik Klubu.

Brązową Honorową Odznakę PZKosz otrzymała M. Karpowicz – sekretarz Klubu oraz K. Karpowicz – trener.