Trwa okres rozliczeń podatkowych.

Pamiętajcie o możliwości przekazania 1% należnego podatku na nasz Klub, który ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

Nasza działalność opiera się na wpłatach rodziców, dotacji z Urzędu Miasta, środkach za wyniki sportowe oraz nielicznych dotacji sponsorów.

Wasza wpłata z tytułu 1% może uzupełnić nasz budżet.

W roku bieżącym trzy nasze zespoły (juniorzy, kadeci i młodzicy) walczą w rozgrywkach centralnych o Mistrzostwo Polski. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, których nie można wcześniej przewidzieć.

Cieszymy się z sukcesów naszych drużyn, dlatego prosimy o pomoc w postaci wpłaty 1%, które pozwolą choć w części pokryć powyższe wydatki.