W sali SP 7 w Poznaniu odbył się turniej mini-kosza dla chłopców ur. 2002.
Przygotowują się oni do XXXV Turnieju Mini-Kosza „Dzień Dziecka ‘2013”.
Mecze miały charakter wybitnie szkoleniowy, stąd brak wyróżnień i nagród.
Szkoda, że nie „zebrała się” grupa środowiskowa z os. Oświecenia.

Wyniki spotkań:
SP 7 – SP 79     61 : 18
SP 79 – SP 1     21 : 38
SP 7 – SP 1       21 : 10

Kolejność końcowa:
1. SP 7
2. SP 1
3. SP 79

Podobne spotkania drużyny PYRY odbędą jeszcze w maju.