W dniu 26 września 2014 roku została podpisana umowa o współpracy między MKK PYRA a Akademią Koszykówki w Poznaniu.
Umowa dotyczy nawiązania współpracy między klubami, w celu rozwoju i popularyzacji koszykówki wśród dzieci i młodzieży, jak również do wzajemnego promowania swojej działalności, wspólnej organizacji imprez oraz wymiany doświadczeń w zakresie szkolenia koszykarskiego dzieci.

Nadmienić należy, że pomysłodawcą i gorącym zwolennikiem podpisania tej umowy był nieżyjący Prezes MKK PYRA Tadeusz Dudziński.