Wkrótce kończy się okres kadencji władz naszego Klubu.

Decyzją Zarządu Młodzieżowego Klubu Koszykówki „PYRA”, zgodnie z paragrafem 23 pkt. 2 Statutu, zwołane zostaje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze MKK PYRA Poznań za lata 2011-2015.

Zebranie odbędzie się we wtorek 13 października 2015 r.
o godz. 18:00 – I termin lub o godz. 18:15 – II termin
w sali konferencyjnej Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu, ul. Reymonta 35.

W Zebraniu, w oparciu o paragraf 25 Statutu, z głosem decydującym, uczestniczyć mogą członkowie zwyczajni Klubu.
W Zebraniu uczestniczyć mogą również, z głosem doradczym, członkowie adepci oraz inne zaproszone osoby.

Zarząd MKK PYRA Poznań

Porządek obrad