Wkrótce kończy się okres kadencji władz naszego Klubu.

1. Decyzją Zarządu MKK PYRA, zgodnie z paragrafem 23 pkt. 2 Statutu, zwołane zostaje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu za lata 2007-2011.

Zebranie odbędzie się w dniu 10.10.2011 r.

o godz. 18.00 – I termin, lub 18.15 – II termin

w sali konferencyjnej Hotelu Sportowego POSiR

przy ul. Chwiałkowskiego 34 (III ptr.)

2. W Zebraniu, w oparciu o paragraf 25 Statutu z głosem decydującym uczestniczyć mogą członkowie zwyczajni Klubu.

W Zebraniu uczestniczyć mogą również, z głosem doradczym, członkowie adepci oraz inne osoby zaproszone.

3. Porządek obrad

Za Zarząd

Tadeusz Dudziński

Prezes MKK PYRA Poznań