Zakończyliśmy rejestrację wpłat na rzecz naszego Klubu, z tytułu 1% podatku na Organizację Pożytku Publicznego.

W roku 2011 zebraliśmy 10 320,10 zł.

Zarejestrowanych wpłat było 71, przy czym w kilku przypadkach dotyczyły one kilku podatników.

Szacujemy, że ogólna liczba darczyńców wynosi ok. 150 osób.

Ponieważ nie posiadamy imiennej listy darczyńców, nie możemy podziękować im indywidualnie.

Wobec powyższego chcielibyśmy w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim, którzy zdecydowali się w ten sposób wesprzeć nasz Klub.