Informujemy, że w dniach 21-25.01.2013 r. (ferie zimowe) organizujemy „Koszykarskie półkolonie MKK PYRA”.

Zaproszenie adresujemy do chłopców urodzonych w latach 2001 i 2002, którzy odbywają treningi w naszym Klubie, a także nie trenujących systematycznie, ale zainteresowanych koszykówką.

W programie półkolonii przewiduje się:
* trening techniki koszykówki, zabawy i gry oraz mini-turniej na zakończenie
* inne zajęcia sportowo-rekreacyjne (pływalnia, lodowisko, bilard, kręgielnia)
* dla każdego dziecka przewidziany jest ciepły posiłek.

Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.00 do 15.00 w sali POSiR ,,A” przy ul. Chwiałkowskiego 34.

Zajęcia prowadzić będą trenerzy i instruktorzy MKK ,,PYRA” oraz studenci-praktykanci AWF.

Udział w półkoloniach jest płatny i wynosi:
* dla członka MKK „PYRA”         150 zł
* dla pozostałych                       250 zł

Każde dziecko otrzymuje identyfikator oraz na zakończenie imprezy dyplom i okolicznościową koszulkę.

Zgłoszenia chłopców do udziału w półkoloniach prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@pyra.com.pl

W zgłoszeniu należy podać:
nazwisko i imię uczestnika, data urodzenia, tel. rodziców i adres e-mail.
Nieprzekraczalny termin zgłoszeń do 15.01.2013 r.

Ilość miejsc ograniczona !

Pierwszeństwo udziału w półkoloniach mają zawodnicy MKK PYRA.
W przypadku dużego zainteresowania, przewidujemy zorganizowanie dwóch grup po ok. 20 osób.

Po zebraniu zgłoszeń prześlemy więcej informacji – szczegółowy plan półkolonii.

W dniu rozpoczęcia półkolonii rodzice winni dostarczyć wypełnioną i podpisaną kartę kolonijną oraz dokonać stosownej wpłaty.

Karta kolonijna