Siedziba:
MKK PYRA POZNAŃ
ul. Wielka 7/5
61-774 Poznań
tel./fax (61) 852 97 10
fax (61) 852 85 06

biuro@pyra.com.pl