W dniu 10.10.2011 r. odbyło się Walne Zebranie członków MKK PYRA.

Jego celem było podsumowanie minionego 4-letniego okresu działalności Klubu (2007-2011) oraz wybór nowych władz.

W okresie sprawozdawczym PYRA odnotowała dalsze sukcesy sportowe, zdobywając m.in. 3 medale Mistrzostw Polski:

2009 – złoto w kategorii młodzików

2011 – brąz w kategoriach kadetów i młodzików

Podczas zebrania omówione zostały również trudności, z jakimi przyszło nam się zmierzyć w ostatnich czasach funkcjonowania Klubu.

Na dzień 10.10.2011 r. MKK PYRA liczy 150 członków, w tym 31 członków zwyczajnych i 119 adeptów (czyli osób, które nie ukończyły 18 lat, w tym 96 posiadających licencje).

W Klubie funkcjonuje 7 grup szkoleniowych: juniorzy (PYRA 94/95), kadeci A (PYRA 96 ), kadeci B (PYRA 97), młodzicy starsi (PYRA 98), młodzicy młodsi (PYRA 99) oraz mini- kosz (PYRA 2000 – 2 zespoły).

Ponadto sprawujemy patronat nad dwiema klasami sportowymi: w Szkołach Podstawowych Nr 7 i Nr 79.

Współpracujemy również, w ramach akcji Poznańskiego Szkolnego Związku Sportowego „Trener Osiedlowy”, z siedmioma poznańskimi szkołami: SP 6, SP 7, SP 18, SP 19, SP 59, SP 70 i SP 79.

Podczas Zebrania wybrano nowy Zarząd MKK PYRA Poznań:

Tadeusz Dudziński – Prezes

Leszek Sroczyński – skarbnik

Małgorzata Karpowicz – sekretarz

Tomasz Błaszak – członek

Jarosław Starosta – członek

Jarosław Jopek – członek

Konrad Maciejewski – członek

Wyznaczono również najważniejsze zadania dla nowych władz Klubu, wśród których znalazły się m.in.:

1. utrzymanie wysokiego poziomu szkolenia,

2. ekspansja do szkół podstawowych, w celu zdobycia nowych adeptów do koszykówki,

3. aktywne działania w kierunku pozyskania sponsorów dla Klubu.