W związku ze zbliżającym się kolejnym Walnym Zebraniem członków MKK PYRA i koniecznością uporządkowania dokumentacji Klubu, przeprowadzona została kontrola dokumentów związanych z członkostwem zawodników w MKK PYRA.

Wykazała ona duże braki w zakresie podstawowym. Szczegółowe informacje przekażą zawodnikom trenerzy, wraz z odpowiednimi drukami.

Brakujące dokumenty należy uzupełnić w nieprzekraczalnym terminie do 7.03.2011 r.

 

Nadmieniamy jednocześnie, że dokonaliśmy również kontroli wpłat za treningi od września do grudnia 2010 r.

Wykazała ona zaległości w odniesieniu do ok. 25% zawodników.

Prosimy o pilne uzupełnienie wpłat.

 

Za Zarząd

Tadeusz Dudziński

Prezes MKK PYRA