Rozpoczął się kolejny okres rozliczeń podatkowych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% należnego podatku na Organizację Pożytku Publicznego, jaką jest MKK PYRA.

Wystarczy w formularzu PIT zaznaczyć nazwę naszego Klubu, a Urząd Skarbowy dokona stosownego przelewu. Prosimy również o wyrażenie zgody na przekazanie Państwa danych do naszego Klubu.

Nadmieniamy, że w roku 2012 przychody MKK PYRA z tytułu wpłat na OPP wyniosły 11 552,60 zł.

Zarejestrowanych wpłat było 76, przy czym w kilku przypadkach dotyczyły one kilku podatników. Szacujemy, że ogólna liczba darczyńców wyniosła ok. 150 osób.

Niestety nie wszystkie Urzędy Skarbowe przesłały nam zestawienie osób wpłacających.
Zależałoby nam na otrzymaniu możliwie kompletnej listy darczyńców, stąd wspomniana wyżej prośba o zgodę na przekazanie swoich danych.

Środki pozyskane z ubiegłorocznych wpłat stanowiły znaczną część naszego budżetu. Przeznaczone zostały na częściowe pokrycie kosztów związanych z wynajęciem sal na treningi i mecze oraz dopłatę do zakupu sprzętu sportowego (piłki, stroje).

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w 2012 roku i prosimy o pamięć w roku 2013.

Za Zarząd MKK PYRA
Tadeusz Dudziński