Informujemy, że w dniach 31.05 – 02.06.2019 r. rozegrany zostanie w Poznaniu, na obiektach Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Spychalskiego 34 i ul. Spychalskiego 38 41 TURNIEJ MINI-KOSZA im. Tadeusza Dudzińskiego „DZIEŃ DZIECKA 2019”

w kategorii dziewcząt i chłopców, dla zawodniczek i zawodników urodzonych w roku 2008 i młodszych.

W turnieju przewidujemy udział 16 drużyn chłopców (turniej trzydniowy w dniach 31.05 – 02.06.2019 r.) i 8 drużyn dziewcząt (turniej dwudniowy w dniach 01.06 – 02.06.2019 r.).

Zgłoszenia:     ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do 17.03.2019 r., wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej:   chłopcy   biuro@pyra.com.pl                   dziewczęta   azs@azs.poznan.pl

Zgłoszenia powinny zawierać telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za udział drużyny w turnieju oraz adres pocztowy klubu lub szkoły do korespondencji.

Wpisowe do turnieju wynosi 250 zł dla turnieju chłopców i 200 zł dla turnieju dziewcząt.

O przyjęciu zespołu do udziału w turnieju decydują organizatorzy, którzy zastrzegają sobie prawo doboru drużyn bez względu na kolejność napływających zgłoszeń.

Pełna treść komunikatu organizacyjnego wraz z informacjami dotyczącymi zakwaterowania znajduje się w zakładce „Turnieje” na stronie klubu lub pod linkiem: Zaproszenie 41 Turniej Mini-Kosza Dzień Dziecka 2019.