Informujemy, że zgodnie z Komunikatem Wydziału Rozgrywek PZKosz nr 44 z dnia 25 marca 2020 r. rozgrywki młodzieżowe na szczeblu centralnym (także MMP 3×3) pozostają zawieszone, z możliwością ich przeprowadzenia w obowiązującej lub zmodyfikowanej formie i terminach w zależności od decyzji dotyczących wznowienia zajęć w szkołach.

Pełna treść Komunikatu Wydziału Rozgrywek nr 44 2019/2020 dot. klasyfikacji w ligach PZKosz.